CIECH Agrosar+Halvetic synergia działania nieselektywnych herbicydów opartych na glifosacie z wykorzystaniem technologii BGT

 • 0patentowana technologia BGT, zawierająca unikatowe adiuwanty i surfakanty oraz system antypienny​
 • bezkonkurencyjny – zmniejsza do połowy zużycie substancji aktywnej na hektar
 • gotowy – wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów  i uszlachetniaczy cieczy roboczej
 • trafny – niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego
EAN: SKU: ZESTAW_Ag+Hlv_1do1 Kategorie: ,

Dostępne warianty produktu

WARIANTIlośćCena 
ZESTAW 1L+1L
94,99 
ZESTAW 5L+5L
469,99 

Opis

ZESTAW DWÓCH HERBICYDÓW OD CIECH SARZYNA

AGROSAR (360SL) i HALVETIC (180 SL) z technologią Better Glyphosate Technology pozwalającą na osiąganie tego samego efektu chwastobójczego przy użyciu tylko połowy dawki substancji czynnej.

HALVETIC:

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd selektywny)

Producent: CIECH

Substancja aktywna:

glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) w formie soli izopropyloaminowej – 180 g

(14,83 %)

Forma: koncentrat

Sposób działania:  systemiczny, działanie układowe

Uprawy: kukurydza, sady jabłoniowe i gruszowe, tereny nieużytkowane rolniczo (np. torowiska tramwajowe, place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach)

Zwalcza: chwasty jednoliścienne, chwasty dwuliścienne

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu – syntezy5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin. Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2 – 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Korzyści ze stosowania produktu

 • 0patentowana technologia BGT, zawierająca unikatowe adiuwanty i surfakanty oraz system antypienny​
 • bezkonkurencyjny – zmniejsza do połowy zużycie substancji aktywnej na hektar
 • gotowy – wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów  i uszlachetniaczy cieczy roboczej
 • trafny – niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego

DAWKOWANIE

Dawka 1,5 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi

Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

Dawka 2,5 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa

Chwasty średnio wrażliwe: tobołki polne, wyczyniec polny.

Dawka 3,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnicapospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: wyczyniec polny

Dawka 4,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik

pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, życica trwała.

Chwasty odporne: koniczyna polna, pięciornik gęsi.

Dawka 5,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe: babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.

Chwasty odporne: koniczyna polna

Dawka 6,0 l/ha:

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Uwaga: Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych,

rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

Kukurydza:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBC 00-09).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Niższa z zalecanych dawek preparatu dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone,

intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie

przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych szczególnie w przypadku zwalczania chwastów

wieloletnich (w tym głównie perzu). W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość minimum

10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne

powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa

liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Sady jabłoniowe i gruszowe:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich

intensywnego wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople

cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i korę drzew ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin.

Tereny nieużytkowane rolniczo (torowiska tramwajowe, place magazynowe, tereny przemysłowe,

pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie):

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres

wegetacji.

Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

W przypadku dużego udziału chwastów wieloletnich w celu zapewnienia trwałego efektu ich

zwalczania, zaleca się oprysk w drugiej połowie wegetacji.

Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub

opryskiwaczy plecakowych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować 2%

stężenie cieczy użytkowej czyli np. dawkę 0,2 l środka na 10 litrów wody.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu, na którym stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach, gdy na polu zwalczano chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczano chwasty wieloletnie. W przypadku, gdy na polu zwalczano jednocześnie chwasty roczne i wieloletnie zabiegi uprawowe wykonać po 5 dniach.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny

uprawiane następczo: 2 – 5 dni.

Okres ważności – 2 lata

AGROSAR

Rodzaj: środek chwastobójczy (herbicyd)

Producent: CIECH

Substancja aktywna: glifosat  w   formie   soli  izopropyloamoniowej –   związek   z   grupy   pochodnych   kwasu fosfonowego – 360 g/l (36,0 %)

Forma: koncentrat

Sposób działania: środek chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego do nalistnej aplikacji przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych

Uprawy: przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin  uprawnych,  a  przed  rozpoczęciem  upraw  pożniwnych, w  uprawie  jabłoni,  gruszy,  wiśni,  czereśni,  śliwy,  brzoskwini, moreli, agrestu, aronii, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, w szkółkach leśnych, w odnowieniach i zalesie-niach  sosny  zwyczajnej  i  leśnych  gatunków  drzew  liściastych, w  ogrodach,  na  działkach,  terenach  wokół  domu,  wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych.

Zwalcza: perz właściwy oraz roczne i wieloletnie chwasty jednoliścienne  i dwuliścienne

Opis Produktu

Agrosar  360   SL  jest   środkiem   chwastobójczym   w  postaci    koncentratu  przeznaczonym do przygotowania roztworu wodnego. Hericyd ten stosowany jest  nalistnie i  przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich). Wykorzystujemy go  w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliwy, brzoskwini, moreli, agrestu, aronii, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej,   porzeczki   białej,   w   ogrodach,   na   działkach,   terenach   wokół   domu,   wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Agrosar 360 SL  jest herbicydem dolistnym o działaniu układowym. Wchłaniany  jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),po czym transportowany do wszystkich elementów rośliny. Poprzez dotarcie  do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) wywołuje w ciągu 1 doby zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastu, następstwem czego jest obumieranie całej roślin. Na początku dochodzi do żółknięcia i więdnięcia rośliny co jest widoczne są po upływie 7-10 dni od oprysku. Ostateczne obumarcie chwastów następuje po około 2-3 tygodniach. Sprzyjającymi warunkami które przyspieszają działanie środka jest wysoka temperatura, wysoka wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie.

Chwasty wrażliwe:

 • w dawce 30,0 ml/100 m2 – chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,  komosa biała,  mak polny, maruna bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.
 • w dawce 40,0 ml/100 m2 – fiołek polny,   komosa   biała,   mak   polny,   maruna   bezwonna,   perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.
 • w dawce 50,0 ml/100 m2 – babka lancetowata,   babka   zwyczajna,   bylica   pospolita,   chaber bławatek,   chwastnica   jednostronna,   gorczyca   polna,   gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała,   kupkówka   pospolita,   maruna   bezwonna,   nawłoć   kanadyjska, owies   głuchy,   palusznik   krwawy,   perz   właściwy,   pępawa   zielona, przymiotno   kanadyjskie,   przytulia   czepna,   rogownica   pospolita, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw   tępolistny,   szczaw   zwyczajny,   szczawik   żółty,   tasznik pospolity,   tobołki   polne,   wiechlina   roczna,   włośnica   zielona,   wyka ptasia, wyka wąskolistna.
 • w dawce 75,0 ml/100 m2 – babka lancetowata,   babka   zwyczajna,   bylica   pospolita,   chaber bławatek,   chwastnica   jednostronna,   gorczyca   polna,   gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy,   pępawa   zielona,   przetacznik   trójlistny,   przymiotno kanadyjskie,   przytulia   czepna,   rdest   ptasi,   rogownica   pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.
 • w dawce 75,0 ml/100 m2 stosowanej dwukrotnie – babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,   jaskier   rozłogowy,   jasnota   purpurowa,   komosa   biała, koniczyna   polna,   krwawnik   pospolity,   kupkówka   pospolita,   maruna bezwonna,   mlecz   polny,   mniszek   lekarski,   nawłoć   kanadyjska, ostrożeń   polny,   owies   głuchy,   palusznik   pospolity,   perz   właściwy, pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny,   przetacznik   perski,   przetacznik   trójlistny,   przymiotno kanadyjskie,   przytulia   czepna,   rdest   ptasi,   rogownica   pospolita, rumianek  pospolity,   stulisz  lekarski,  szarłat  szorstki,  szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

UWAGA

Środek Agrosar 360 SL zastosowany dwukrotnie w dawce 75,0 ml/100 m2 zapobiega występowaniu na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej, bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci kanadyjskiej, owsa głuchego, pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu zwyczajnego, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.

 • w dawce 80,0 ml/100 m2 – bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

Chwasty  średnio wrażliwe:

 • w dawce 30,0 ml/100 m2 – bodziszek drobny, jasnota purpurowa.
 • w dawce 50,0 ml/100 m2 – mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi, szczaw polny, wierzbownica gruczołowata.
 • w dawce 75,0 ml/100 m2 – krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski.

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2+ Chwastox Extra 300 SL

 • w dawce 25,0 ml/100 m2 – bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowa.

PSZENICA OZIMA

Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów i ułatwienia zbiór

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40,0 ml/100 m2
 • Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20–30%, tj. 10–14 dni przed przewidywanym zbiorem ziarna
 • Zalecana ilość wody : 2,0 – 3,0 l/100 m2
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

RZEPAK OZIMY

Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów i ułatwienia zbiór

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 ml/100 m2
 • Środek stosować w fazie dojrzałości technicznej nasion, gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żó łto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwono-br ązowej. W celu osiągni ęcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać 7 dni przed zbiorem rzepaku. W celu ułatwienia zbioru (aby uzyskać pełny efekt dosuszania roślin rzepaku) zaleca się zbiór kombajnem po upływie 14-21 dni od terminu wykonania oprysku.
 • Zalecana ilość wody : 2,0 – 3,0 l/100 m2
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

PSZENICA OZIMA I RZEPAK OZIMY

Ścierniska – po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40,0 ml/100 m2
 • Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10–25 cm i wytworzyć co najmniej 3–4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście właściwe.
 • Zalecana ilość wody : 2,0 – 3,0 l/100 m2
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

JABŁOŃ

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 – 80,0 ml/100m2
 • Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
 • W celu zniszczenia chwastów wieloletnich (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2+ Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2

 • Zalecana ilość wody : 2,0 – 3,0 l/100 m2
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew jabłoni.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

OGRODY, DZIAŁKI, TERENY WOKÓŁ DOMU, WZDŁUŻ FUNDAMENTÓW BUDYNKU, PŁOTÓW I INNYCH OGRODZEŃ, WOKÓŁ DRZEW I KĘP KWIATÓW, PO ŻYWOPŁOTAMI I KRZEWAMI, MIĘDZY PŁYTAMI I KOSTKĄ CHODNIKOWĄ, NA TERENIE OBEJŚCIA I DRÓG DOJAZDOWYCH.

Środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej rozwojowi chwastów. W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 75,0 ml/100 m2
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50,0 – 75,0 ml/100 m2
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
 • W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu. W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do spływania środka z liści.
 • Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz.
 • Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze  na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia roślin.
 • Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.
 • Zalecana ilość wody : 2,0 – 3,0 l/100 m2
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

AGREST, ARONIA, PORZECZKA CZARNA, PORZECZKA CZERWONA, PORZECZKA BIAŁA, GRUSZA, BRZOSKWINIA, CZEREŚNIA, MORELA, ŚLIWA, WIŚNIA.

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80,0 ml/100 m2
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30,0 – 80,0 ml/100m2
 • Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
 • W celu zniszczenia chwastów wieloletnich (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:

Agrosar 360 SL 50,0 ml/100 m2+ Chwastox Extra 300 SL 25,0 ml/100 m2

 • Zalecana ilość wody : 2,0 – 3,0 l/100 m2
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew i krzewów owocowych.
 2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany. tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Uwaga:

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

Informacje dodatkowe

Waga2,5 kg
DZIAŁANIE

Chwastobójcze

FORMA

Koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

Do opryskiwaczy

SUBSTANCJA GŁÓWNA

glifosat

ZWALCZA

babka lancetowata, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa

WARIANT

ZESTAW 1L+1L, ZESTAW 5L+5L

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „CIECH Agrosar+Halvetic synergia działania nieselektywnych herbicydów opartych na glifosacie z wykorzystaniem technologii BGT”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Może spodoba się również…