Coragen 200 SC 50ml – skuteczny środek owadobójczy, selektywny dla owadów pożytecznych

79,99 

  • Unikalny sposób działania
  • Krótki okres karencji, wyjątkowo niski poziom pozostałości
  • Selektywny dla owadów pożytecznych, ważny dla programów IPO
  • Działanie powierzchniowe i wgłębne
  • Zwalcza różne stadia rozwojowe
  • Odporny na zmywanie
EAN: N/A SKU: FMC_CORAGEN_50 Kategorie: ,

Opis

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Rodzaj:  środek owadobójczy – insektycyd

Producent:

Substancja aktywna:  chlorantraniliprol

Forma:  koncentrat

Pojemność: 50 ml

Sposób działania: działaniu kontaktowym i żołądkowym, na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie

Uprawy:  jabłoń, ziemniak, kapusta głowiasta biała, kukurydza, grusza, śliwa, winorośl, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kalafior, brokuł, cykoria, kukurydza cukrowa,

Zwalcza: owocówka jabłkóweczka, zwójkówki liściowe, stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze), bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, omacnica prosowianka, owocówka śliwkóweczka, zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana), błyszczka jarzynówka

 

CORAGEN 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

 

STOSOWANIE ŚRODKA:

ROŚLINY SADOWICZE

Jabłoń
Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 – 175 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Zwójkówki liściowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 – 175 ml/ha
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Ziemniak
Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 62,5 ml/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.

Kapusta głowiasta biała
Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 – 125 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z dalszej części etykiety: 2

Kukurydza
Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza
Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 – 175 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego do zbioru (BBCH 71-87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Śliwa
Owocówka śliwkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 – 175 ml/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Winorośl
Zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 – 210 ml/ha
Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57- 83).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.

Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska
Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek
stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Kapusta głowiasta biała
Zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 2.

Kalafior, brokuł
Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Cykoria
Bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Kukurydza cukrowa
Omacnica prosowianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek
stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych
punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Jabłoń, grusza, śliwa – 14 dni.
Winorośl – 30 dni.
Ziemniak – 14 dni.
Kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska – 1 dzień.
Cykoria – 21 dni.
Kukurydza, kukurydza cukrowa – 7 dni.

 

Okres ważności – 3 lata

 

UWAGA :

W przypadku zakupu środków ochrony roślin należy z nich korzystać z zachowaniem należytego bezpieczeństwa. Na etykiecie produktu znajdują się informacje, z którymi należy się zapoznać przed każdorazowym użyciem danego środka. Należy również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i możliwych opisanych zagrożeń zamieszczonych na etykiecie.

Środki ochrony roślin do użytku profesjonalnego mogą być nabyte tylko i wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.).

Dokonując zakupu kupujący oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią i spełnia warunki zawarte w art. 28 Ustawy z dnia. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin (Dz.U.2018 poz.1310 z późn. zm.), a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe

Waga0.06 kg
DZIAŁANIE

na insekty

RODZAJ

insektycyd

FORMA

koncentrat

SPOSÓB UŻYCIA

opryskiwacze polowe

SUBSTANCJA GŁÓWNA

chlorantraniliprol

UPRAWA

cykoria, grusza, jabłoń, kapusta głowiasta, kapusta włoska, Kapustne, kukurydza, kukurydza cukrowa, ziemniak, brokuł, kalafior, śliwa, winorośl

ZWALCZA

bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, omacnica prosowianka, owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, piętnówka kapustnica, tantnisia krzyżowiaczka, zwójka cyklamenowa (kapuściana), zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka, zwójkówki liściowe

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Coragen 200 SC 50ml – skuteczny środek owadobójczy, selektywny dla owadów pożytecznych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…