Żywienie bydła to rozległy temat ze względu na różnorodność potrzeb: inna jest potrzebna pasza dla bydła ubojowego, inna pasza dla cieląt, inna pasza dla krów mlecznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że najważniejszym czynnikiem chowu jest żywienie, szczególnie w przypadku krów mlecznych. Zastosowanie takich pasza dla bydła, które pozwolą na wykorzystanie potencjału zwierząt przyczyniając się do zdrowego i opłacalnego chowu wcale nie jest zadaniem prostym. Niezbędne jest odpowiednie zbalansowanie w pasze dla krów składników pokarmowych np. zawartości białka. Podstawę karmienia powinny stanowić pasze dla krów objętościowe. Specyficzne zapotrzebowanie w energię i białko prezentują krowy mleczne zależnie od fazy laktacji. Firmy takie jak Sano czy Ekoplon pasze dostarczają odpowiednio zbilansowanych składników w zależności od fazy, w której znajdują się zwierzęta np. produkt Lactoma Complete. W rynku obfitującym w pasze dla krow łatwo znaleźć nie tylko mleko dla cielaków (Milsan), starter dla cieląt (Meggi 35), specjalistyczną pasze dla krów mlecznych ale również dodatek do pasz na mykotoksyny czy mieszanka mineralna i mieszanka witaminowa (standardy firmy Sano zalecają min. 10g premiksu na 1L produkowanego mleka) oraz drożdże spożywcze. Wszystkie te produkty mają przyczynić się do ułatwienia karmienia zwierząt i zapewnienia im jak najlepszej zdrowotności. Prócz zapewnienia dostępu do wody oraz stałej podaży paszy istotne jest zadbanie o wszystkie elementy mające wpływ na zdrowotność wydajnego stada. Pasza dla bydła powinna zapewnić odpowiednie funkcjonowanie układu pokarmowego, wysoką wchłanialność składników pokarmowych oraz chronić przed potencjalnymi chorobami takimi jak ketoza, kwasica, przemieszczenie trawieńca, wzdęcie żwacza czy choroby odgrzybicze – przed tym ostatnim uchroni dodatek do pasz na mykotoksyny, wartościowym dodatkiem są suche drożdże, zakwaszanie pasz, dodatki higienizujące pasze i mieszanka witaminowa oraz mineralna mieszanka znacząco wzbogacające pasze dla krów. Specjalistyczne dodatki mogą okazać się istotnym składnikiem zwiększającym pobór pasza dla krów poprzez uatrakcyjnienie jej smaku, zwiększenie zapotrzebowania na płyny (np. mineralna mieszanka w formie lizawki) czy w końcu działanie ukierunkowane właśnie na zwiększenie apetytu (np. Stimudigest firmy Sano). Wymierne korzyści przynosi stosowanie, jak dodatek do pasza dla bydła suchych drożdży spożywczych co przyczynia się do wzrostu masy, zwiększenia produkcji mleka, stymulacji żwacza, zapewnienia zapotrzebowania w witaminy z grupy B, kwas foliowy i wzbogacenie diety w białko. W szerokiej ofercie pasz dla krów znajdują się pasza dla cieląt, pasza dla krów mlecznych, mleko dla cieląt, starter dla cieląt, pasza dla buhajów, pasza dla jałówek, specjalne pasze około-wycieleniowe, mieszanka witaminowa, mieszanka mineralna, dodatek do pasz na mykotoksyny, drożdże, lizawka, preparaty specjalistyczne, preparaty do suchej dezynfekcji, preparaty do zakiszania pasz, premiksy, wzmacniacze (np. Post Partum Sano) wiodących krajowych i zagranicznych producentów: Sano, Neopasz, Ekoplon Pasze, Aminoplon Nutrition.